هوم! اين روزا درگير کار طراحيم ، کار مورد علاقم ، کاری که تا کلی بازی نکنم نمی شه چيز خوبی ازش در بياد. نمی دونم چرا اينجوريه ، اصلن هم ادا در نميارم ولی من هر وقتی که بخوام يه کار درجه يک انجام بدم بايد کلی وقت داشته باشم و سراغ چيزی نرم جز بازيام! بعدش توی يه لحظه که معمولا نزديکيای صبحه ، شروع می کنم به کار و تا تهش می رم! نتايجش معمولا انقدر عجيبه که دهن همه فردا صبح باز می مونه ، هيچ کس نمی دونه که چه جوری بعد از اون همه بازی کردن و چرت زدن و فيلم نگاه کردن اين کارا به وجود اومدن ، به خدا خودمم نمی دونم!

/ 0 نظر / 10 بازدید