من خيلی حوصله ی کسی رو ندارم ديگه حرفی هم برای نوشتن ندارم! مدتی می رم در سکوت به ياسمن تکيه می دم.

/ 5 نظر / 15 بازدید
Chakavak E Saabegh

توی اين چند سال خيلی چيزها برای من تغيير کرده و خيلی ها را ديدم و فراموش کردم اما هر چه گذشت تو هنوز هستی. خوشحالم که پيدايت کردم رفيق

khol

بابا ياسمن خسته شد...بسه تکيه دادن..

راسُوی

فکر کنم اون تنها چيزی در دنيا باشه که من بتونم بهش تکيه بدم.

mozhgan

بابا ياسمن شکست اينقدر بهش تکيه کردی !

yasi

لب را با لب در اين سکوت در اين خاموشی گويا گوياتر از هر آن چه شگفت انگيزتر کرامت آدمی به شمار است در رشته بی انتهای معجزتی که اوست...با لبی لبی بی وساطت آن چه شنودن را بايد...