پس فردا باز هم تولد مامانمه! و من کله ام از هر ايده ای خاليه و دستم از اون هم خالی تر ، که «دست خالی را تنها می توان بر سر کوفت!»

هوم ، کاش يه کم ذوق نويسندگی يا شاعری داشتم ، اينجوری چند خطی سياه می کردم و مامانم يک کمی شايد خوشحال می شد؛ ولی کله ی خالی را تنها می توان بر ديوار کوفت! (اينو خودم گفتم!)

سايه هايی بر روی کاغذ نارنجی کارتی که روی ميزمه ، با باد حرکت می کنند؛ سايه هايی که با خود نور به وجود ميان و اگر نور نباشه ، اونها هم نيستن.

/ 9 نظر / 14 بازدید
مارمول

۱ روز ديگم گذشت، فردا........... چه کار کنيم؟؟؟؟؟؟؟؟

khol

من وارد مسائل خانوادگی نمی شم! اما بگم منم همين جوری يه چند ساليه دارم تولد مامانمو دو در می کنم! امسال چه خاکی به سرم بريزم نمی دونم!

Siavash

به به! خل و چل.

Siavash

به نظر من روی کارته بنويس: بهشت زير پای مادران است.

علی

هوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

mayila

آره نور فکر خوبیه. چقدر شاعرانه. نورا رو جمع کن روی يه چيزی مثه فيلم. بعد اونا رو روی اون کاغذ نارنجی! بتابون. (;

sima

خيلی وقت پيش وبلا گت رو خوندم.......در مورد دختری بود که وقتی کنارش بودی فهميدی که اون دستمال کاغذی رو کنار ليوان ابميوه....تو کافی شاپا چرا می ذارن.........از وبالاگ خل و چل دوباره اومدم.......

sima

خدا کنه اشتباه نکرده باشم.....چون اصلا حسش رو ندارم که برم تو ارشيوت بگردم تا مطمئن شم... اگه اشتباه کرده بودم تو حالم نزن .......باشه؟

yasi

من که ميدونم چه شعر معرکه اي می خواستی کادو بدی.بعدشم همينکه کسی پسری مثله تو داره ديگه چه کادويی ميخواد؟