بوی بارون داره مياد ، منم حسابی سرمستم! ناخداگاه لبخند می زنم و به بهترين چيزا فک می کنم! مسجد اين نزديکی داره ميگه «حی الی خيرالعمل» و بوی بارون تندتر می شه!

برای همينه که اومدم يه چيزی بگم ، هوم ، ولی نمی دونم چی بگم!

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
Ali...

به به