اول اردی بهشت شد ، ماه بارون و لاله ، ماه بادام!

احساس می کنم هر روز دوستام دارن کمتر می شن ، مث رودی که هر چه قدر می خواد جلوتر بره ، باريک تر می شه. ولی واقعا نمی فهمم چرا اين همه دوست خالص کمه ، اين همه ماده ی ترکيبی ، حتما يه روزی خالص بودن.

(...) ديگه اينا گفتنی نيستن که بگم! خودتون بفهمين!

/ 0 نظر / 9 بازدید