خيلی چيزها شروعی دارن! و هرچيزی که شروعی داره ٫ پايانی هم خواهد داشت.

شروع اين وبلاگم از اينجاس ٫ پايانش رو خدا هم نمی دونه ٫ مث وبلاگ های قبليم!

/ 0 نظر / 16 بازدید