اشارات

 

در چک و چک آرام وسوسه

زلال و تر

هر انگشتم از لذتی لبريز است.

بانوی نارنج فصل باروری

به آرامی و پر وسواس

گوشه ای از لبش را به نشانه ای

کج خواهد کرد.

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
mozhgan

قشنگ ترين شعر ها ی دنيا هميشه همين مو قع ها اتفاق می افتند . وقتی دستات خالی خالی اند.