۱. خواب من و قرار من ، بی تو به سر نمی شود! بی تو به سر نمی شود!

بی تو اگر به سر شدی ، زير جهان زبر شدی!

۲. نمی دونم چی می خوام بگم ، حتی نمی دونم اين چيزی که نمی دونم چيه رو چه جوری بايد بگم ، البته اين طبيعيه ، ولی خوب گاهی هم عجيبه!

۳. الان تازه دفع کردم ، احساس لذت بخشيه ، مث اينه که تازه يه دوست خوب رو ديده باشی.

۴. پس گردنت رو می خارونی ، آخه بندی که به گردنته موهاتو کشيده

کليد انتر رو محکم می زنی برای اينکه بری سر خط

به اطرافت نگاه می کنی شايد يه چيزی بتونی بنويسی

آخه واقعا فاجعه ست که بعد از يه ماه نتونی يه چيزی که دوس داری بنويسی

فک کنم اينم زير سر القاعده باشه.

/ 0 نظر / 10 بازدید