شیر امل بند گسستن گرفت  ،  خسرو شیرین بهلستن گرفت!

جیش نگارین به ندای سمن ،  وصله و پینه به گسستن گرفت!

                                                                                        «راسو»

/ 1 نظر / 37 بازدید
سيما

دقيقا چی رو وصله و بينه کرده بودی که جيش نگارين به بادش داد؟؟؟؟!!