شیر امل بند گسستن گرفت  ،  خسرو شیرین بهلستن گرفت! جیش نگارین به ندای سمن ،  وصله و پینه به گسستن گرفت!                                                                                         ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
4 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
5 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
4 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
7 پست